•  09131273990 , 09375051860 , 09908032275
  •  09131273990
  •  09131273990

مشاوره

 

tick وظایف دپارتمان: 

  • مشاوره درمورد بهینه کردن مصرف انرژی در کارخانه جات

  • مشاوره در مورد خرید و فروش خطوط تولید و کارخانه جات 

  • مشاوره در مورد راه اندازی خطوط تولید

  • مشاوره جهت جایگزینی تجهیزات قدیمی با ادوات رایج

tick مدیر دپارتمان: علی رضا اقایی

tick اطلاعات تماس دپارتمان: 09131273990