•  09131273990 , 09375051860 , 09908032275
  •  09131273990
  •  09131273990

به وبسایت شرکت طراح سازان صنعت بروز خوش آمدید.

مشاوره

مشاوره در زمینه راه اندازی خطوط تولید

مطالعه بیشتر...

طراحی و نقشه کشی صنعتی

نقشه کشی و مهندسی معکوس تجهیزات صنعتی

مطالعه بیشتر...

نگهداری و تعمیرات

نگه داری بصورت نرم افزاری و سخت افزاری

مطالعه بیشتر...

بازرگانی و بازاریابی

پرس شیلنگ های فشار قوی

شرکت طراح سازان با استفاده از دستگاه پرس شیلنگ، این خدمات را به صورت کاملا متفاوت انجام می دهد

مطالعه بیشتر...

محصولات

شیلنگ ها

شیلنگ ها

تجهیزات هیدرولیک و پنوماتیک

تجهیزات هیدرولیک و پنوماتیک

لوله های مسی و آهنی

لوله های مسی و آهنی

پرس شیلنگ های فشار قوی

پرس شیلنگ های فشار قوی

با ما در ارتباط باشید.

مقالات آموزشی

فیلتر

فیلتر

بسیاری از عملکردهای نا مناسب در سیستم هیدرولیک ناشی از روغن های بسیار کثیف می باشد.

ادامه مطلب...

هیدروموتور

هیدروموتور

عملگرهايي با دوران مداوم هستند كه جهت ايجاد گشتاور لازم براي دوران بار چرخشي مورد استفاده قرار ميگيرند.

ادامه مطلب...

پمپ هیدرولیک

پمپ هیدرولیک

توان مکانیکی را که بوسیله موتورهای الکتریکی تامین می گردد به توان هیدرولیکی تبدیل می کند.

ادامه مطلب...

هیدروموتور

موتور هيدروليك عملگرهايي با دوران مداوم هستند كه جهت ايجاد گشتاور لازم براي دوران بار چرخشي مورد استفاده قرار ميگيرند. اين عملگرها در انواع دنده اي، پره اي و پيستوني طبقه بندي ميشوند.
برای انتخاب یک هیدروموتور حداقل موارد ذیل باید مشخص گردد:
•  حجم جابجایی روغن بر حسب cm3
•  حداکثر دبی مجاز عبوری از موتور و حداکثر سرعت
•  ثابت گشتاور برحسب Nm/bar . توسط این ثابت میتوان مقدار گشتاور موتور را در فشار های کاری مختلف محاسبه نمود.
•  حداکثر گشتاور موتور در اختلاف فشار ماکزیمم بر حسب Nm
كاربرد شيرهاي كنترل فشار در مدار هيدروموتور جهت حفاظت از Overload

تعيين گشتاور و سايز هيدروموتور :
(T(N.m) = 0.016 X ∆P (bar) X Vg(cm3

در اين رابطه T گشتاور هيدروموتور ، ∆P اختلاف فشار ورودي و خروجي و Vg حجم جابجايي هيدروموتور ميباشد. اين رابطه كاملا مشابه رابطه F = P X A براي محاسبه نيروي سيلندر ميباشد. از آنجا كه حركت ها در سيلندر خطي و در هيدروموتور دوراني ميباشد، به جاي نيروي F گشتاور T و به جاي سطح پيستون A حجم جابجايي Vg جايگزين ميشود.
براي مثال گشتاور هيدروموتوري با جابجايي حجمي 300cm3 و اختلاف فشار 200bar از رابطه ذيل حساب ميشود:
T= 0.016 X 200 X 300 = 960 N.m
960N.m معادل 96kgf.m ميباشد. اين بدان معناست كه هيدروموتور فوق براي چرخاندن يك بار به وزن 96kg با بازوي دوران 1mمناسب ميباشد. در صورتي كه بار مورد نظر بيش از اين مقدار باشد و نتوان فشار بيشتري در سيستم ايجاد نمود ، لازم است از هيدروموتوري با حجم جابجايي بزرگتر استفاده نمود. البته بايد به خاطر داشت بزرگ شدن حجم موتور نياز سيستم به مقدار روغن را براي ثبات سرعت، افزايش ميدهد.
تعيين سرعت دوران و دبي هيدروموتور:

N(rpm) = 1000 X Q(lit/min) / Vg(cm3)
N(rpm) = 1000 X Q(lit/min) / Vg(cm3)

در اين رابطه N سرعت دوران هيدرو موتور، Q دبي مورد نياز و Vg حجم جابجايي هيدروموتور ميباشد.
تعيين توان هيدروموتور :
(P (Kw) = T(N.m) X N (rpm) / (9550

در اين رابطه P توان هيدروموتور ، T گشتاور و N سرعت دوران هيدرو موتور ميباشد.
لازم به ذكر است روابط فوق بدون در نظر گرفتن بازده مكانيكي و حجمي ارائه شده است. در عمل مقادير بازده در گشتاور واقعي و توان مصرفي تاثير ميگذارد.


ساخت یونیت هیدرسولیکساخت و تعمیر جک هیدرولیک , پرس شیلنگ های فشار قویاتصالات و شیلنگ های فشار قوی