•  09131273990 , 09375051860 , 09908032275
  •  09131273990
  •  09131273990

بطور کلی برای تصفیه گازوئیل و سایر سوخت­ های آلی از فیلترهای ظریف میکروتاپ، نمدی یا لوله ­ای استفاده می­ شود. در فیلترهای نمدی صفحه ­ای یا نمدی لوله ­ای، عامل تصفیه کننده به صورت چند صفحه نمدی روی هم یا به شکل لوله­ ای از نمد است که وظیفه تصفیه سوخت را به عهده دارند. آلودگی ­های موجود در سوخت، هنگام عبور از فیلتر در سطح خارجی نمد باقی مانده و سوخت به سمت پمپ انژکتور هدایت می ­شود. برای سیستم ­های سوخت­ رسانی موتورهای پیشرفته امروزی، تمیزی سوخت از اهمیتی ویژه برخوردار است زیرا کمترین آلودگی سبب اختلال در عمل تزریق سوخت به درون سیلندر خواهد شد. بنابراین در اتومبیل­ های سبک از فیلترهای میکروتاپ و در خودروهای سنگین و موتورهای دیزل، ترکیبی از یک فیلتر کاغذی میکروتاپ و یک فیلتر نمدی را بکار می­ گیرند.