•  09131273990 , 09375051860 , 09908032275
  •  09131273990
  •  09131273990

یکی از نکاتی که باید در تولید انواع شیلنگ های آبیاری کشاورزی رعایت شود این است که شیلنگ مقاومت و دوام خوبی را در برابر گرما و سرما و فشار های بالا داشته باشد که این نکته به خوبی توسط شرکت های تولید کننده ایرانی رعایت می شود تا بدین وسیله شیلنگ های آب کشاورزی باکیفیت و مرغوبی به دست مصرف کننده برسد