•  09131273990 , 09375051860 , 09908032275
  •  09131273990
  •  09131273990

شیلنگ ها

شرکت طراح سازان صنعت بروز این افتخار را دارد که به عنوان یکی از تامین کنندگان این صنعت آماده خدمات رسانی به تمامی شرکت های دولتی و غیردولتی در این زمینه می باشد.