•  09131273990 , 09375051860 , 09908032275
  •  09131273990
  •  09131273990

از مخزن هیدرولیک به جهت ذخیره کردن سیال هیدرولیک در سیستم استفاده می شود. علاوه بر ذخیره کردن 4 وظیفه اصلی مخزن به شرح زیر می باشد:

1- مبدل حرارتی (خنک کردن و گرم کردن سیال)

2-ته نشین شدن آلودگی های موجود در سیال

3- خارج شدن هوای درون سیال

4- منبع قدرت

اجزای پاور یونیت:

1- مخزن

2- پمپ هیدرولیک

3- الکتروموتور

4- شیرهای فشار شکن

5- گیج فشار

tick شرکت طراح سازان چندین سال سابقه در زمینه ساخت انواع یونیت های هیدرولیک با طراحی های متفاوت برای تمام صنایع را دارد.

1
2
3
4
5
6