•  09131273990 , 09375051860 , 09908032275
  •  09131273990
  •  09131273990

شیر پنوماتیک شیری است که به کمک اعمال نیروی الکتریکی کار میکند و مقدار جریان هوا را در یک سیستم پنوماتیک فرآیندی قطع و وصل یا تنظیم می نماید. شیر پنوماتیک از شیرآلاتی می باشد که به یک مکانیزم بویین برقی (Solenoid) که قدرت قطع و وصل جریان هوا و یا کنترل آن را دارد، متصل می باشد. این تغییر براساس دستوری می باشد که از سیستم کنترل دریافت می شود.

شیرپنوماتیک از پرکاربردترین شیرهای برقی در اتوماسیون صنایع غذایی، صنعت داروسازی، صنایع شیمیایی، صنعت خودروسازی و سایر می باشد، که در انواع گوناگونی قابل دسترس می باشد.

2
3
4
5
6
7