•  09131273990 , 09375051860 , 09908032275
  •  09131273990
  •  09131273990

روتاری جوینت وسیله ای است که برای انتقال سیالات از یک قسمت ثابت تجهیز به قسمت متحرک و در حال دوران بکار می رود و امکان جریان یافتن سیال را مهیا می سازد. روتاری جوینت ها می توانند برای انتقال روغن های هیدرولیک، آب، بخار، هوای فشرده، سیالات خنک کننده، سیگنال ها و جریان های الکتریکی و نظایر آن بکار روند. بر حسب کاربرد مورد نظر اینگونه اتصالات می توانند دارای چند ورودی و چند خروجی باشند. برای انتخاب و سفارش گذاری روتاری جوینت به اطلاعاتی از قبیل فشار کاری سیال، نوع سیال، دمای کار سیال، و سرعت چرخشی قسمت دوار نیاز می باشد.

موارد کاربرد در صنایع:

روتاری جوینت ها بطور گسترده ای در تجهیزات صنایع مختلف به منظور انتقال سیالات از یک قسمت ثابت ماشین به قسمتی دیگر که در حال دوران می باشد بکار می روند. آنها در انواع گوناگونی که می تواند دارای یک ورودی و یک خروجی و یا چند ورودی-چند خروجی باشد ساخته می شوند و در سایزها و مدل های گوناگونی که مناسب سیالات مختلف در فشار و دمای کاری متفاوت می باشند ارائه می گردند.

از روتاری جوینت به عنوان دریچه روتار، جفت روتار، روتورسیل، روتار هوا نیز یاد می شود. روتاری جوینت چرخان محکم به دریچه داخلی چفت می شود. در طول زمان جریان مایعات از روتاری جوینت قسمت ثابت، ثابت میماند و روتاری جوینت می چرخد. در زیر فشار زیاد و حرکت مداوم، روتاری جوینت حول محور می چرخد. طراحی روتاری جوینت بسته به محل نصب می تواند اشکال گوناگونی داشته باشد.

انواع روتاری جوینت:

روتاری جوینت سری 1000
روتاری جوینت سری 2000
روتاری جوینت سری 3000
روتاری جوینت سری 4000
روتاری جوینت سری 6000
روتاری جوینت سری 7000
روتاری جوینت سری 8000
سویول جوینت