•  09131273990 , 09375051860 , 09908032275
  •  09131273990
  •  09131273990

اتصالات مشمول واسطه ها و رابط هایی می شوند که عموما دو نوع شیر یا دستگاه مختلف را به هم مرتبط می سازند و در واقع خانواده بسیار بزرگ و پر مصرفی در صنعت هدایت و کنترل سیال ها می باشند. بوشن ها، مغزی ها، لوپ ها، تبدیل ها، فلنج ها و ... همه اینها جزء زیر مجموعه این خانواده بزرگ می باشند.

قطعات هیدرولیک شامل انواع پمپ ها، موتورها، شیرها، سیلندرها و . . . دارای چندین پورت ورود و خروج روغن و پورت های کنترلی می باشند که توسط انواع اتصالات به صورت رزوه ای یا فلنجی با لوله ها و شیلنگها به هم مرتبط میگردند. انتخاب نحوه اتصال مناسب نه تنها باعث کاهش هزینه ها و سهولت نصب می گردد بلکه امکان ایجاد نشتی را نیز کاهش می دهد.

سه نوع متداول از اتصالات برای ارتباط بین انواع لوله، تیوب و شلنگ و اتصال آنها به پورت های قطعات هیدرولیک بکار می رود:

1) اتصال با رزوه های موازی

2) اتصال با رزوه های مخروطی

3) اتصال فلنجی

اتصالات هیدرولیک یا همان اتصالات فشار قوی را می توان به چند تیپ مختلف تقسم بندی کرد:

1. اتصالات آلمانی

2. اتصالات انگلیسی BSP

3. اتصالات آمریکایی یا همان اتصالات پرچی

تبدیل

تبدیل

تبدیل

تبدیل

تبدیل

تبدیل

تبدیل

تبدیل

مغزی

مغزی

مغزی

مغزی

بوشن

بوشن

سه راهی چهار راهی

سه راهی چهار راهی

 

tick اتصالات رزوه ای: منظور از رزوه های مخروطی، زاویه دنده ها نمی باشد، بلکه شیب دار بودن وضعیت قرارگیری آنها است. رزوه های موازی یا مستقیم به راحتی بسته می شود و آببندی در آنها توسط ارینگ انجام می شود.

tick اتصالات فلنجی: اتصال فلنجی بهترین انتخاب برای پورت های بزرگ و جریان های زیاد می باشد. بخش های اصلی اتصال فلنجی شامل فلنج، قطعه آببند (ارینگ) و لوله می باشد.

 

ساخت یونیت هیدرسولیکساخت و تعمیر جک هیدرولیک , پرس شیلنگ های فشار قویاتصالات و شیلنگ های فشار قوی