•  09131273990 , 09375051860 , 09908032275
  •  09131273990
  •  09131273990

پرس شیلنگ های فشار قوی

 

شرکت طراح سازان با استفاده از دستگاه پرس شیلنگ، این خدمات را به صورت کاملا متفاوت انجام می دهد:

tick در صورت نیاز در محل مشتری انجام می دهد.

tick بصورت برش خورده و پرس شده طبق سفارش مشتری بصورت رایگان ارسال می کند.

tick در صورت سفارش مشتری داخل شیلنگ تمیز کاری و تست فشار انجام می گیرد.

tick مشاوره رایگان برای انتخاب شیلنگ از لحاظ فشار، دبی، دما و محیط کاری طبق استاندارد پارکر