•  09131273990 , 09375051860 , 09908032275
  •  09131273990
  •  09131273990

خدمات

ساخت و تعمیر جک هیدرولیک

جک هیدرولیک چیست؟
یک دستگاه استوانه‌ای شکل است. داخل استوانه روغنی وجود دارد که با فشار به آن نیرو وارد می‌شود و فشار وارد شده به آن به یک استوانه بزرگتر منتقل می‌شود. در نهایت همان روغن با فشار به پیستون استوانه منجر به حرکت دادن جسم می‌شود. مشابه این مکانیزم را می‌-توان در عملکرد ماشین آلاتی مثل جرثقیل مشاهده کرد. اگرچه این مکانیزم ساده به نظر می‌رسد اما کارهای بسیار سخت و زیادی را با بازده بالا انجام می‌دهد.