آسانسور

آسانسور کارگاهی یک آسانسور بسیار مفید و مقرون به صرفه و با ایمنی بالا می باشد که زمان ساخت در ساختمان جهت حمل مصالح ساختمانی و نفرات استفاده می گردد. 
این آسانسور محدودیت ارتفاع ندارد و آسانسور مصالح بر را می توان برای برج های بلند مرتبه استفاده کرد.

مشخصات
•  ظرفیت بالابر مصالح از  500kg الی 3000kg می باشد. 
•  سرعت حرکت  0/2m/s الی 0/6m/s می باشد.
•  دارای کابین تمام فلزی با فنس یا ورق پانچ شده و درب آکاردئونی می باشد.
•  ابعاد کابین با توجه به ابعاد چاهک ساخته می گردد.
•  سیستم حرکت به صورت کششی با وینچ می باشد.
•  دارای سیستم ایمنی ترمز پاراشوت است که در صورتی که سرعت آسانسور کارگاهی بیشتر از حد مجاز گردد ترمز به صورت خودکار عمل
نموده و مانع سقوط می گردد.
 سیستم اضافه بار (over Load): این سیستم الکترونیکی عمل نموده و در صورتی که وزن بار قرار داده شده در آسانسور بیشتر از وزن تعریف
شده باشد سیستم اضافه بار عمول نموده و مانع حرکت کابین می گردد.
•  ترمز الکترومغناطیسی پشت الکتروموتور نصب می گردد که برای توقف به موقع بالابر کارگاهی در سر ایستگاه لازم می باشد و جلوگیری از
برگشت کابین به پایین در هنگام زیر بار بودن می کند.

انواع آسانسور کارگاهی

1. آسانسور کارگاهی که درون چاهک آسانسور نصب می گردد و ریل های آن T9 با T16 استاندارد آسانسور می باشد که موجب حرکت نرم و ایمن می شوند.
2. آسانسور کارگاهی که بر روی نمای ساختمان نصب می گردد و دارای قطعات 3 متری می باشد که روی یک دیگر مونتاژ می گردد. سیستم حرکت آن ها کششی یا با راک و پنیون می باشد.
در پایان عملیات ساختمان این آسانسور کارگاهی از چاهک خارج و آسانسور مسافر بر اصلی نصب می گردد.