بالابر کارگاهی

 

انواع بالابر تعمیرگاهی

بالابر مخصوص حمل بار

جرثقیل کارگاهی