گیج فشار

 فشار 250bar
 گیج فشار صفحه 6 سانتی متری - پر شده با گلیسرین
 سایز پورت 4 / 1 اینچ - ( پورت برنجی از زیر - رزوه NPT )
 فشار ماکزیمم : 250bar

 

   

فشار 400bar
 گیج فشار صفحه 6 سانتی متری - پر شده با گلیسرین
 سایز پورت 4 / 1 اینچ - ( پورت برنجی از زیر - رزوه NPT )
 فشار ماکزیمم : 400bar